Vylepovanie plagátov

 

Podmienky vylepovania plagátov v meste Humenné
v súlade s VZN 26/1996 v platnom znení
prostredníctvom vylepovacej služby

1. pre zabezpečenie kontroly dodržania podmienok vylepovania plagátov musí byť každý plagát pred umiestnením na vylepovaciu plochu označený evidenčným číslom, odtlačkom pečiatky „VYLEPENIE PLAGÁTU POVOLENÉ" a podpisom zodpovednej osoby,
2. vylepené plagáty musia byť označené údajmi, z ktorých je zrejmý objednávateľ služby alebo osoba, v prospech ktorej boli plagáty vylepené,
3. najkratšia doba, počas ktorej môže byť vylepený ( umiestnený ) plagát na vylepovacej ploche je 5 dní . Ak je objednané vylepovanie na dobu dlhšiu ako 30 dní, vylepenie sa po uplynutí tejto doby v plnom rozsahu obnoví,
4. objednávateľ služby je povinný dodať vylepovacej službe na obnovu poškodených plagátov naviac minimálne 50% plagátov z celkového počtu kusov určených k vylepeniu, ktoré už nepodliehajú poplatkovej povinnosti,
5. plagáty sa vylepujú v piatich veľkostných skupinách s nasledovnými rozmermi:
formát A 4 ( 210 x 297 mm )
formát A 3 ( 297 x 420 mm )
formát A 2 ( 420 x 594 mm )
formát A 1 ( 594 x 840 mm )
formát A 0 ( 840 x 1188 mm )

6. v prípade vylepenia plagátov iných rozmerov účtuje sa sadzba poplatku za najbližší väčší formát, kontrolu úrovne vylepovania a počtu vylepených plagátov si vykonáva objednávateľ. V prípade zistených nedostatkov môže žiadať zľavu, príp. úplné vrátenie poplatku.

Cenník vylepovacej služby

1. Za vylepovanie plagátov sa stanovujú tieto sadzby :

Formát:
A4 a menší   0.04,-€
A3               0.08,-€
A2               0.12,-€
A1               0.20,-€
A0               0.32,-€


Poplatok v EUR za 1 plagát na 1 deň. 

Celková výška poplatku sa vypočíta podľa vzorca CVP 1 = ZS x P x D, v ktorom sú :
CVP1 - celková výška poplatku
ZS - základná sadzba podľa veľkosti formátu
P - počet plagátov určených na vylepenie
D - počet dní, počas ktorých bude plagát vylepený

Za prelepenie textov už vylepených plagátov v dôsledku dodatočných zmien sa účtuje poplatok za 1 ks plagátu 0.08,- €.

Všetky ceny sú vrátane DPH.

2. Cenník vylepovacej služby je zverejnený u prevádzkovateľa vylepovacej služby.
3. Lepenie informačných a propagačných, materiálov, plagátov a oznámení na vylepovacích plochách pre mesto Humenné sa vykonáva zdarma. Pre organizácie riadené mestom sa zdarma poskytne vylepovacia plocha, výlep si vykonajú organizácie na vlastné náklady.
4. Na lepenie informačných a propagačných materiálov, plagátov a oznámení podujatí, ktorých výťažok bude použitý na charitatívny alebo verejnoprospešný účel sa poskytne vylepovacia plocha zdarma, výlep si vykonajú subjekty organizujúce takéto podujatia na vlastné náklady.

Výlepné miesta v meste HUMENNÉ – zoznam

1. Sokolovská ulica
2. Hrnčiarska ulica
3. Sídlisko II. A – Kameňolom
4. Sídlisko III. – Jednota
5. Centrum – Tatrabanka
6. Gymnázium arm. Gen. Ludvíka Svobodu
7. Vaľaškovce – križovatka
8. Sídlisko pod Sokolejom – kostol
9. Sídlisko pod Sokolejom – autobusová zastávka
10. Zimný štadión – trojuholník
11. Reštaurácia ŠPORT
12. Železničná stanica
13. Nemocnica s poliklinikou
14. Gaštanová ulica – križovatka
15. Mestský úrad

Termíny vylepovania plagátov

Distribúcia plagátov sa uskutočňuje 1-krát v týždni – v utorok v poobedňajíších hodinách. Objednávatelia služby by mali doručiť plagáty najneskôr v utorok do 12.00 hod – do Mestského kultúrneho strediska – č. dverí 4 – sekretariát.

Kino FAJN odporúča

5bab2b6418d488.48900333

STUDENÁ VOJNA

17.10.2018 -
dráma, Poľsko/Francúzsko/Veľká Británia
MN-15, 84 min.
české titulky
vstupné: 5/3*,- €
ASFK

Viac info...
5bab2ea251c147.33284690

TOMAN

19.10.2018 -
historická dráma
ČR/SR
MP-12, 145 min.
originálna verzia
vstupné: 5/4,- €
FORUM FILM

Viac info...
5bab2f2517b757.16199501

KRÁLI ZLODEJOV

19.10.2018 -
krimi dráma
Veľká Británia
MP-12, 108 min.
české titulky
vstupné: 5/4,- €
MAGICBOX SLOVAKIA

Viac info...
5bab28609f7b81.75593211

PRINCEZNÁ A DRÁČIK

20.10.2018 -
animovaný, Rusko
MP, 75 min.
slovenský dabing
vstupné: 5/4,- €
MAGICBOX SLOVAKIA

Viac info...

Najbližšie udalosti MsKS

5b17b15699c066.23724219

Dámska šatňa

18.10.2018 -
vstupné: 14 eur

Viac info...
5bbd9e54b40e08.79318262

JKC 2018 KONCERTNÝ AKORDEÓN

25.10.2018 -
Vstupné: dospelí - 3 €, mládež, dôchodcovia, držitelia Karty Humenčana a Senior Karty - 2 €

Viac info...
5bc07e7215c320.95466262

Kačky rapotačky

11.11.2018 -
Vstupné: 2,50 €

Viac info...

Partneri

Mesto Humenné ZSSK hntv ministerstvo-kultury Logo_Zapo.jpg 

Uvádzanie filmov v tomto kine podporuje Audiovizuálny fond
Audiovizuálny fond

DIGITALIZÁCIU KINA FAJN PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND.